Διόδια Κορίνθου  -  Καλαμάτας / Σπάρτης

Κατά μήκος της Εθνικής οδού Κορίνθου – Καλαμάτας / Σπάρτης (Αυτοκινητόδρομος Α7 ή Αυτοκινητόδρομος Μορέας) λειτουργούν 6 σταθμοί μετωπικών και 3 σταθμοί πλευρικών διοδίων.

Περιεχόμενα σελίδας

    1. Κόστος μετακίνησης μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων στον άξονα Κόρινθος - Καλαμάτα
    2. Χάρτης διοδίων Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας
    3. Σταθμοί και τιμές διοδιών Κορίνθου - Τρίπολης  -Καλαμάτας
    4. Συνδρομητικά - εκπτωτικά προγράμματα, πομποδέκτες διελεύσεων

Κόστος μετακίνησης μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων (ιx ε)

Διαδρομή Κόστος διοδίων (

)
Διαδρομή Κόστος διοδίων ()
Κόρινθος - Ναύπλιο 2,55  Αθήνα - Ναύπλιο 6,45 
Κόρινθος - Τρίπολη 4,95  Αθήνα - Τρίπολη 8,85 
Κόρινθος - Σπάρτη 9,80  Αθήνα - Σπάρτη 13,70
Κόρινθος - Καλαμάτα  10,05   Αθήνα - Καλαμάτα 13,95

Χάρτης διοδίων Κορίνθου- Τρίπολης - Καλαμάτας/Σπάρτης


Σταθμοί και τιμές διοδιών Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας/Σπάρτης

Η τιμή χρέωσης για κάθε όχημα εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία ανήκει, η οποία προσδιορίζεται από το ύψος του τροχοφόρου και τον αριθμό των αξόνων του.

Κατηγορία 1 2 3 4
Τύπος οχήματος Δίκυκλα, Τρίκυκλα Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμ/νο, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα Οχήματα με ή χωρίς ρυμ/νο, 4 και άνω αξόνων, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα
Μετωπικά Διόδια Σπαθοβουνίου 1.70 2.55 6.35 8.90
Μετωπικά Διόδια Νεστάνης 1.60 2.40 6.05 8.45
Μετωπικά Διόδια Γέφυρας Μαναρη 1.30 1.95 4.90 6.85
1. Διαδρομή Καλαμάτας
Μετωπικά Διόδια Βελιγοστης 0.80 1.25 3.15 4.45
Πλευρικά Διόδια Παραδεισιων 0.50 0.75 1.90 2.70
Πλευρικά Διόδια Αρφαρων 0.50 0.75 1.90 2.65
Μετωπικά Διόδια Καλαμάτας 1.30 1.90 4.80 6.75
Πλευρικά Διόδια Θουρίας 0.30 0.45 1.20 1.70
2. Διαδρομή Σπάρτης
Μετωπικά Διόδια Πετρίνας 2.00 2.90 7.35 10.30
 επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Συνδρομητικά - εκπτωτικά προγράμματα, πομποδέκτες διελεύσεων

Η λειτουργία της Εθνικής οδού Κορίνθου – Καλαμάτας έχει παραχωρηθείστην ιδιωτική εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε..
Στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Καλαμάτας δεν παρέχονται εκπτωτικά προγράμματα.
Πληροφορίες για τον πομποδέκτη διελεύσεων "e - PASS" θα βρείτε στη σελίδα
www.moreas.com.gr/summary.asp?catid=16040
επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Τελευταία Νέα

Αναπροσαρμογή τιμών διοδίων (Ιανουάριος 2019)
Από 8/1/2018 αυξάνονται τα τέλη διοδίων σε ορισμένους σταθμούς διοδίων και σε συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων, λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής. Ενδεικτικά, το συνολικό κόστος μετακίνησης, μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων για ΙΧ Ε (κατηγορία 2), μεταβάλλεται ως εξής:
Διαδρομή Κόστος διοδίων (

)
Διαδρομή Κόστος διοδίων ()
Κόρινθος - Ναύπλιο 2,55
2,50
 Αθήνα - Ναύπλιο 6,45
6,40 
Κόρινθος - Τρίπολη 4,95
4,85
 Αθήνα - Τρίπολη 8,85
8,75 
Κόρινθος - Σπάρτη 9,80
9,65
 Αθήνα - Σπάρτη 13,70
13,55
Κόρινθος - Καλαμάτα 10,05
 9,90 
 Αθήνα - Καλαμάτα 13,95
13,80

Αναπροσαρμογή τιμών διοδίων (6/1/2018)
Από 8/1/2018 αυξάνονται τα τέλη διοδίων σε ορισμένους σταθμούς διοδίων και σε συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων κατά 5 ή 10 λεπτά, λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής. Ενδεικτικά, το συνολικό κόστος μετακίνησης, μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων για ΙΧ Ε (κατηγορία 2), μεταβάλλεται ως εξής:
Διαδρομή Κόστος διοδίων (

)
Διαδρομή Κόστος διοδίων ()
Κόρινθος - Ναύπλιο 2,50
2,45
 Αθήνα - Ναύπλιο 6,40
6,35 
Κόρινθος - Τρίπολη 4,85
4,80
 Αθήνα - Τρίπολη 8,75
8,70 
Κόρινθος - Σπάρτη 9,65
9,55
 Αθήνα - Σπάρτη 13,55
13,45
Κόρινθος - Καλαμάτα 9,90
 9,75 
 Αθήνα - Καλαμάτα 13,80
13,65

Μείωση τιμών διοδίων (31/12/2016)
Από 1/1/2017 μειώνονται τα τέλη διοδίων σε ορισμένους σταθμούς διοδίων και σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων κατά 5 ή 10 λεπτά, λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής. Ενδεικτικά, το συνολικό κόστος μετακίνησης, μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων για ΙΧ Ε (κατηγορίας 2), μεταβάλλεται ως εξής:
Διαδρομή Κόστος διοδίων (

)
Διαδρομή Κόστος διοδίων ()
Κόρινθος - Ναύπλιο 2,45
2,50
 Αθήνα - Ναύπλιο 6,35
6,40 
Κόρινθος - Τρίπολη 4,80
4,85
 Αθήνα - Τρίπολη 8,70
8,75 
Κόρινθος - Σπάρτη 9,55
9,65
 Αθήνα - Σπάρτη 13,45
13,55
Κόρινθος - Καλαμάτα 9,75
 9,90 
 Αθήνα - Καλαμάτα 13,65
13,80

Αναπροσαρμογή τιμών διοδίων (22/11/2016)


Από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 22/11/2016 προς Τετάρτη 23/11/2016 (ώρα 00:00 της 23/11/2016):
α) τίθενται σε λειτουργία οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων επί του ανισόπεδου κόμβου Θουρίας/Μεσσήνης
β) αναπροσαρμόζονται οι χρεώσεις των μετωπικών σταθμών διοδίων Καλαμάτας & Βελιγοστής και των πλευρικών σταθμών διοδίων Παραδεισίων. Το κόστος μετακίνησης για ΙΧ Ε (κατηγορίας 2), στη διαδρομή Αθήνα - Καλαμάτα, αυξάνεται κατά 55 λεπτά και διαμορφώνεται στα 13,80 ευρώ (από 13,25). 

Αύξηση τιμών διοδίων (31/5/2016)


Από 1/6/2016 τα τέλη διοδίων αναπροσαρμόζονται λόγω της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%. Από την  αναπροσαρμογή προκύπτουν μικρές αυξήσεις τιμών (της τάξης των € 0,05) σε
ορισμένους σταθμούς διοδίων και σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, οι οποίες απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Κατηγορία 1 2 3 4
Τύπος οχήματος Δίκυκλα, Τρίκυκλα Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο, και με ύψος μέχρι 2,20 μέτρα Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμ/νο, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα Οχήματα με ή χωρίς ρυμ/νο, 4 και άνω αξόνων, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα
Μετωπικά Διόδια Σπαθοβουνίου 1.70 2.50 6.30
6.25
8.80
8.75
Μετωπικά Διόδια Νεστάνης 1.60 2.35 5.95
5.90
8.35
8.30
Μετωπικά Διόδια Γέφυρας Μαναρη 1.30 1.90 4.85
4.80
6.75
6.70
1. Διαδρομή Καλαμάτας
Μετωπικά Διόδια Βελιγοστης 0.80 1.20 3.00 4.25
4.20
Πλευρικά Διόδια Παραδεισιων 0.50 0.70 1.80
1.75
2.50
Μετωπικά Διόδια Καλαμάτας 0.90 1.40
1.35
3.50
3.45
4.90
4.85
Πλευρικά Διόδια Αρφαρων 0.50 0.75
0.70
1.90
1.85
2.65
2.60
2. Διαδρομή Σπάρτης
Μετωπικά Διόδια Πετρίνας 2.00 2.90
2.85
7.25
7.20
10.15
10.10


Λειτουργία νέου σταθμού διοδίων στο τμήμα 'Λεύκτρο-Σπάρτη' (5/5/2016)
Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής 8 Μαΐου προς Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 (ώρα 00:00 της 9/5/2016), τίθεται σε λειτουργία ο μετωπικός σταθμός διοδίων Πετρίνας.

Μειώσεις τιμών διοδίων (31/12/2015)
Από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 31/12/2015 προς την Παρασκευή 1/1/2016 οι χρεώσεις στους σταθμούς διοδίων αναπροσαρμόζονται. Από την αναπροσαρμογή προκύπτουν μειώσεις τιμών σε ορισμένους σταθμούς και για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων.
Κατηγορία 1 2 3 4
Τύπος οχήματος Δίκυκλα, Τρίκυκλα Οχήματα με ύψος έως 2,2 μέτρα Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμ/νο, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα Οχήματα με ή χωρίς ρυμ/νο, 4 και άνω αξόνων, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα
Μετωπικά Διόδια Σπαθοβουνίου 1.70
2.50 6.25
6.30

8.75
8.90
Μετωπικά Διόδια Νεστάνης 1.60 2.35
2.40
5.90
6.00
8.30
8.40

Μετωπικά Διόδια Γέφυρας Μαναρη 1.30 1.90 4.80 6.70
6.80

Μετωπικά Διόδια Βελιγοστης 0.80 1.20 3.00 4.20
Μετωπικά Διόδια Καλαμάτας 0.90
1.35
1.40
3.45
3.50
4.85
4.90

Πλευρικά Διόδια Αρφαρων 0.50 0.70 1.85
1.90
2.60
Το συνολικό κόστος διοδίων στη διαδρομή Κόρινθος - Καλαμάτα, για ΙΧ Ε, μειώνεται κατά 10 λεπτά και διαμορφώνεται στα 9,30 ευρώ (από 9,40).

Διέλευση από τα διόδια Κορίνθου-Καλαμάτας ενόψει του δημοψηφίσματος 

(3/7/2015)
Προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για το δημοψήφισμα της Κυριακής 5/7/2015, οι διελεύσεις επιβατικών ΙΧ και δικύκλων οχημάτων θα είναι χωρίς καταβολή διοδίων το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015.

Μειώσεις τιμών διοδίων

(31/12/2014)
Μειώσεις στις τιμές των διοδίων σε ορισμένους σταθμούς και για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων ισχύουν από τη Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2015 στον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος - Τρίπολη – Καλαμάτα. Συγκεκριμένα οι τιμές αναπροσαρμόζονται ως εξής:
Κατηγορία 1 2 3 4
Τύπος οχήματος Δίκυκλα, Τρίκυκλα Οχήματα με ύψος έως 2,2 μέτρα Οχήματα 2-3 αξόνων, με ή χωρίς ρυμ/νο, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα Οχήματα με ή χωρίς ρυμ/νο, 4 και άνω αξόνων, και με ύψος μεγαλύτερο από 2,20 μέτρα
Μετωπικά Διόδια Σπαθοβουνίου 1.60
1.70
2.50 6.30
6.40
8.90
Μετωπικά Διόδια Νεστάνης 1.70 2.40 6.00 8.40
8.50
Μετωπικά Διόδια Γέφυρας Μαναρη 1.30 1.90 4.80
4.90
6.80
6.90
Μετωπικά Διόδια Βελιγοστης 0.80 1.20 3.00 4.20
4.30
Μετωπικά Διόδια Καλαμάτας 0.90
1.00
1.40 3.50 4.90
5.00
Πλευρικά Διόδια Αρφαρων 0.50 0.70 1.90 2.60
2.70
επιστροφή στην αρχή της σελίδας